Usein kysytyt kysymykset

 

kysymys1Milloin leireille voi ilmoittautua?
Ilmoittautuminen alkaa aina leiriä edeltävän vuoden syyskuussa. Suosittelemme, että ilmoittautuminen hoidettaisiin kotisivuiltamme löytyvän ilmoittautumiskaavakkeen avulla. Mikäli netti-ilmoittautuminen ei onnistu, niin voitte ilmoittautua myös soittamalla Kansanlähetyksen rippikoulutyöhön 044-3093510.

Miten leireille voi ilmoittautua?

Olemme siirtäneet ilmoittautumisen kotisivuillemme, jonne aukeaa syyskuussa ilmoittautumiskaavake. Netti-ilmoittautumisen käyttö on suositeltavaa. Jos sinulla on erityiskysymyksiä tai vaikeuksia tehdä netti-ilmoittautumista, niin pyrimme palvelemaan sinua mahdollisimman hyvin rippikoulutyössämme.

Vastaako teidän leirinne kirkon rippikoulua?

Järjestömme toimii Suomen Evankelis-luterilaisen kirkon sisällä ja noudatamme samaa rippikoulusuunnitelmaa (2001) kuin paikallisseurakunnissa. Leirimme siis vastaavat paikallisseurakunnissa pidettäviä leirejä sekä virallisilta osin että noudatettavan opetussuunnitelman puolesta. Toki leireillämme on omia vakiintuneita perinteitä ja käytänteitä kuten jokaisessa leirikeskuksessa ja paikallisseurakunnissakin.

Miksi leirimaksunne on korkeampi kuin paikallisseurakunnassa?

Valitettavasti leirien järjestämisestä syntyy kuluja. Paikallisseurakunnat käyttävät näihin kuluihin kirkollisverotuloja, joita taas meillä ei ole mahdollisuutta käyttää tähän tarkoitukseen. Leirimaksulla on katettava meille leiristä aiheutuneet kulut. Jos leirimaksu aiheuttaa taloudellisesti ylitsepääsemättömän tilanteen leirille osallistumiseen, niin pyydämme ottamaan yhteyttä rippikoulutyöstä vastaavaan työntekijään, jotta voimme neuvotella asiasta.

Voiko alle 15-vuotias käydä rippikoulun?

Lähtökohtana on, että rippikoulu käydään sinä vuotena, jona nuori täyttää 15 vuotta. Alle 15-vuotiaan on mahdollista -erityisistä syistä- käydä rippikoulu jo aikaisemmin. Jos haluat käydä rippikoulusi alle 15-vuotiaana, niin ota yhteyttä omaan paikallisseurakuntasi kirkkoherraan asian sopimiseksi.

Voiko ulkomailla asuva käydä rippikoulun?

Kyllä voi. Ulkomailla asuvan on syytä huomioida joitakin yksityiskohtia. Myös ulkomailla asuva nuori tarvitsee leiriä varten virkatodistuksen siitä seurakunnasta, johon hänet on merkitty poissaolevaksi. Jos nuori ei ole Suomessa evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, niin todistus tarvitaan väestörekisterin pitäjältä. Mikäli nuori on kastettu ulkomailla kristillisessä seurakunnassa, tulee hänellä olla siitä luotettava todistus, jos hän haluaa tulla liitetyksi Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja konfirmoiduksi.

Rippikouluun kuuluvan seurakuntayhteysjakson kohdalla on jouduttu tekemään erilaisia ratkaisuja. Periaatteessa jaksosta vastaa se suomalainen seurakunta, jonka poissa oleva jäsen rippikouluun tuleva nuori on. Käytännössä on mielekästä tutustua kotipaikkakunnan luterilaiseen seurakuntaan, jos sellainen on tai jos perheellä on vakituinen seurakuntayhteys jossakin seurakunnassa, niin osallistua sen toimintaa ja tuoda siitä todistus mukanaan rippileirille.

kysymys2Voiko sairas, vammainen henkilö tai erityisnuori osallistua Kansanlähetyksen järjestämälle rippileirille?

Mahdollisuus osallistua rippikoululeirillemme riippuu kunkin yksilöllisestä tilanteesta. Pyydämme ottamaan yhteyttä rippikouluista vastaavaan työntekijään ja keskustelemaan nuoren mahdollisuudesta osallistua leirille. Kaikki keskustelut käydään ehdottomalla luottamuksella.

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumaton/kastamaton nuori ja rippikoulu?

Myös muut kuin evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvat voivat osallistua rippileireillemme. Jos nuori haluaa tulla konfirmoiduiksi, on hänen oltava kastettu ja liityttävä/kuuluttava evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Leireillämme kastetaan joka kesä nuoria. Mahdollista kastetta ja kirkkoon liittymistä varten pyydämme teitä käymään ennen leiriä tulevan paikallisseurakunnan kirkkoherran virastossa hakemassa tarvittavat paperit ja täyttämään ne valmiiksi.

Onko leirillä mahdollista tulla kastetuksi, onko kaste mahdollista toteuttaa upotuskasteena?

Niillä rippileirille osallistuvilla nuorilla, jotka eivät ole tulleet kristillisesti kastetuiksi, on mahdollista leirin aikana tulla kastetuiksi. Mahdollista kastetta ja kirkkoon liittymistä varten pyydämme teitä käymään ennen leiriä tulevan paikallisseurakunnan kirkkoherran virastossa hakemassa tarvittavat paperit ja täyttämään ne valmiiksi.
Yksityiskohtaisista kastejärjestelyistä tulee sopia leirin papin kanssa.

Kastettu muualla kuin Suomen ev.lut. kirkossa?

Jos sinut on kastettu kristillisessä kirkossa, niin emme kasta sinua uudelleen. Jos virkatodistuksessa ei ole mainintaa kasteestasi, niin tuo tullessasi luotettava todistus kasteestasi.

Miten seurakuntayhteysjakso toteutuu järjestön rippikoulussa?

Seurakuntayhteysjakso suoritetaan kunkin rippikoululaisen omassa paikallisseurakunnassa. Tästä jaksosta myös vastaa oma paikallisseurakuntasi. Jakson pituus on 8–16 tuntia. Perussääntö on se, että jakson hoitamisesta ja sisällöstä sovitaan oman paikallisseurakuntasi kanssa. Käytännössä tämä jakso on samanlainen sekä paikallisseurakunnan rippikoulun että järjestörippikoulun käyvillä.

Miten toimitaan, jos kotiseurakunnan kanssa tulee ongelmia seurakuntayhteysjakson sopimisessa?
Seurakuntayhteysjakso on paikallisseurakunnan vastuulla. Jos sopiminen ei tunnu onnistuvan, niin pyydämme ottamaan yhteyttä Kansanlähetyksen rippikouluista vastaavaan työntekijään, jotta voimme auttaa tilanteessa.

Onko mahdollista koota seurakuntayhteysjaksoon liittyviä tutustumiskäyntejä muista kuin ev.lut. seurakunnista?

Seurakuntayhteysjakso on paikallisseurakunnan vastuulla ja varsinaisesti asiasta on sovittava siellä. Peruslähtökohta on kuitenkin se, että rippikoulu on luterilaisen kirkon opetusta, joten myös seurakuntayhteysjakso toteutetaan siellä.

kysymys1Miten toteutetaan kirkkoon kuulumattoman nuoren seurakuntayhteysjakso?

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumattoman nuoren seurakuntayhteysjaksosta vastaa se paikallisseurakunta, jonka jäsen hän olisi tai tulee olemaan leirin jälkeen. Rippikoululaisen tulee siis ottaa yhteys oman alueensa luterilaiseen seurakuntaan. Jos sinulla on vaikeuksia löytää oikeaa seurakuntaa, niin ota yhteyttä rippikoulutyöhömme, niin autamme sinua löytämään oikean seurakunnan.

Voiko leiriltä olla poissa?

Leiri on kokonaisuus ja on tärkeää olla paikalla koko ajan. Jos jokin pakollinen meno vaatii poissaoloasi, niin ota hyvissä ajoin yhteyttä Kansanlähetyksen rippikoulusta vastaavaan työntekijään tai leirisi pappiin, jotta voimme sopia asiasta.

Miten leiriläiset majoitetaan?

Ryttylässä, Kansanlähetysopistolla pidettävillä leireillä leiriläiset majoitetaan opiston majoitusrakennukseen noin 4-hengen huoneisiin. Muilla leireillä annetaan erikseen kirjeessä tai leirin lisäinformaatiossa tietoja majoituksesta.

Mitä mukaan leirille?

Leireillä tarvittavat varusteet vaihtelevat hivenen leireittäin, joten jokaisen leirin kirjeessä on tarkempi tieto tarvittavista varusteista.

Ruoka-aineallergiat ja erikoisruokavaliot?

Leireillä syödään keskimäärin viisi kertaa päivässä. Jos sinulla on ruoka-aineallergioita tai erityisruokavalioita, niin pyydämme sinua ilmoittamaan niistä vähintään kuukausi ennen leiriä joko sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai puhelimitse 044-3093510. Jos olet ilmoittanut allergiat ja erikoisruokavaliot jo ilmoittautuessasi, sinun ei tarvitse ilmoittaa niitä enää uudelleen.

Voiko leirillä käyttää kännykkää?

Yhteisen rippileirin sujumiseksi on kännykän käyttöä rajoitettu leirin aikana, niin että yhteisissä tilanteissa kuten ruokailut, oppijaksot, hartaudet ja iltaohjelma kännykät eivät ole nuorilla mukana, vaan ne jätetään huoneisiin. Lisäksi öisin kännykät pidetään suljettuna riittävän levon turvaamiseksi. Leirin ohjelmassa on myös vapaata aikaa, jolloin voi hoitaa yhteyksiä kotiin ja ystäviin.

kysymys2Voiko nuori tulla konfirmoiduksi paikallisseurakunnassaan?

Periaatteessa voi. Kannattaa ottaa yhteyttä ajoissa omaan paikallisseurakuntaan ja sopia asiasta.

Milloin leirin konfirmaatio järjestetään ja missä?

Kunkin leirin konfirmaatio järjestetään lähtökohtaisesti Ryttylässä Kansalähetysopistolla leirin viimeisenä päivänä. Konfirmaatiot alkavat pääsääntöisesti kello 13.00. Tarkemmat yksityiskohdat kerrotaan leirikirjeessä.

Minkälaisia vaatteita tarvitaan konfirmaatioon? Pitääkö vaatteet tuoda mukana jo leirille tullessa?

Konfirmaatiossa nuoret pukeutuvat valkoiseen albaan. Muuten vaatetuksen ohjeena voisi pitää juhlan ajatukseen sopivaa siistiä nuoren ihmisen juhlavaatetusta. Juhlavaatteet on hyvä tuoda mukana jo leirille tullessa. Majoitustiloissa on juhlavaatteiden säilyttämiseen soveltuvat paikat. Juhla-asu voidaan myös tuoda konfirmaatiopäivänä, mutta silloin on huomattava, että leirikuva otetaan usein jo noin kello 10.00, jolloin juhlavaatteita jo tarvitaan.

Osallistuvatko kummit konfirmaatiossa nuoren siunaamiseen?

Tässä kohtaa käytännöt vaihtelevat riippuen leiriä johtavasta papista. Tarkempaa tietoa saat leirikirjeessäsi.

Miksi leirien vetäjätietoja ei ole kerrottu leiritietojen yhteydessä?

Leirien vetäjätiimien kokoaminen on melkoinen urakka, jossa sovitellaan monien työntekijöiden kalenterit vastaamaan toisiaan. Lisäksi eri leireillä tarvitaan erilaisia ja –taitoisia vetäjiä, jotta leiri saadaan hyvin toteutettua. Leirien vetäjinä toimivat pääasiassa Kansanlähetyksen omat työntekijät. Leirien pappien nimet julkaistaan heti, kun ne on saatu sovittua näillä nettisivuilla.

Onko konfirmaatiopaikassa mahdollista järjestää rippijuhlat?

Kansanlähetysopistolla on tiloja, joissa voi järjestää rippijuhlia. Lisätietoja tiloista saa Kansanlähteysopiston vierasemännältä 050 5651 352 tai vastaanotto(at)sekl.fi.

Raamattu/kengät/mekko/jalkapallo unohtui Ryttylän leirille. Keneen otan yhteyttä?
Kaikista Ryttylän tapahtumissa ja leireillä kadonneista löytötavaroista vastaa asuntolanhoitaja Maila Salin. Hänet tavoittaa sähköpostitse maila.salin(at)sekl.fi.


Jos sinulla on jotain muuta kysyttävää, ota yhteyttä: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai 044-3093510

 

Yhteystietomme

Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
Nuorten Maailma
Opistotie 1, 12310 RYTTYLÄ Vaihde: 019 77 920

Työntekijämme

Tue työtämme

Tilaa rukouskirjeemme

Nuorten Maailma verkossa

Free Joomla templates by JoomlaShine.com